SAL trans d.o.o. Sarajevo osnovano je 2002 godine inicijativom stručnjaka za auto dizalice, specijalne prijevoze i druge poslove. U proteklim godinama, uz brojne poteškoće ostvarivanja djelatnosti, stečena su velika iskustva koja danas, uz stručna znanja, nabavu adekvatnih transportnih sredstava i opreme, pridonose rješavanju svih potreba transporta specijalnih tereta u Bosni i Hercegovini, te rad sa auto dizalicama svih kategorija i drugim transportnim sredstvima omogućuju 100% izvršenje zadataka u skladu sa zahtjevima tržišta. Naša misija je da postanemo vodeća kompanija za sve usluge prijevoza i pretovara, a što nam naše dugogodišnje iskustvo uveliko omogućuje. Povjerite li nam Vaše potrebe i angažirate u ostvarivanju Vaše djelatnosti, Vaše zahtjeve realizirat ćemo u rekordnom vremenu stručno, kvalitetno prema europskim standardima i kriterijima ISO 9001:2000 standarda, te opravdati Vaše povjerenje. Osnovne djelatnos firme SAL trans su: - usluge prijevoza, utovara i istovara svih vrsta tereta kao i pozicioniranja na željenu lokaciju u objektu ili izvan njega - usluge iznajmljivanja auto dizalica od 22, 28, 40, 55 i 60 tona - kamion sa korpom - korpa za rad na visini od 40 metara - viljuškari