Radovi na velikim visinama sa autodizalicama za pomoć pri gradnji stmbenih i poslovnih objekata.
Jedna od takvih je i poznati stambeno poslovni kompleks u Otesu “Sarajevo Waves”