Rad autodizalice SAL-TRANS-a na osposobljavanju i stavljanju u upotrebu za korištenje poznatog kosog lifta na Ciglanama u Sarajevu.